i-fuld-gangVi har en tendens til at opdele vores liv i forskellige båse – f.eks. i en personlig, en professionel, en politisk og en spirituel del. Det samme er tilfældet med de fleste bøger. Denne bog forsøger at sammenføje alle disse opdelinger til en holistisk helhed – som selve livet gør det.

Jeg kan huske engang, at vi som handelsstuderende på universitetet i Amerika i 1960’erne fik stillet opgaven at forudse, hvilke problemer vores generation ville få i fremtiden. En af mine mest centrale forudsigelser var, at det ville blive en tid præget af store forandringer, hovedsageligt vedrørende computerteknologiens fremtidige betydning. Men hvad jeg ikke kunne forudsige i 1960’erne var, hvordan forandringerne også vil gælde for mig på det personlige plan. Dengang drømte jeg ikke om, at jeg ville komme til at afvise mange af de mest fundamentale ting, jeg havde lært på universitetet – fordi jeg forsøgte at samle mit livs mange tråde til en sammenhængende helhed. Som tiden gik indså jeg langsomt, at vi, som civilisation betragtet, var ved at udvikle os i en meget tvivlsom retning – og at det var mange af mine egne forretningskolleger, der førte an.

På et tidspunkt så jeg en ny vej frem og besluttede at lægge alle mine kræfter i økosamfundsbevægelsen. Denne bevægelse er for mig at se det rigtige initiativ på det rigtige tidspunkt som svar på vor tids globale krise. Det er en stillingtagen til, hvad jeg forventer vil blive det helt store polariserende politiske emne i det næste årti. Jeg taler her om en kommende krise i værdier, om valget mellem et fremtidigt samfund baseret på kommerciel globalisering eller en, der bygger på medmenneskelige lokalsamfundsværdier.

Det særlige ved det ideelle økosamfund er, at det er holistisk. Det integrerer alle dele af vores liv på et enkelt sted, hvor det sociale, det faglige og det spirituelle mødes – i et harmonisk lokalt fællesskab, som kan fortsætte for evigt i harmoni med naturen. Og det særlige ved økosamfundets beboere er, at de ikke bare skriver taler til den næste konference eller filosoferer over, hvordan vi burde handle overfor den globale krise. De gør det nu, de handler personligt efter deres egen overbevisning. De er allerede I FULD GANG med at grundlægge ikke mindre end en ny kultur for et nyt årtusinde baseret på nye værdier, eller rettere sagt, på meget gamle værdier, der er ved at blive genopdagede.

Dette er historien om, hvorfor og hvordan jeg langsomt blev indraget i økosamfundsbevægelsen. Derfor er historien mere personlig i starten, og mere politisk i slutningen. Og det drejer sig ikke kun om min udvikling, men om min generations — gennem fire årtier. Historien handler også om et kulturelt skift — en canadier i Danmark. Det var måske ikke helt tilfældigt, at det skete her. Der er noget ganske enestående over dette nordiske land og dets folk. Jeg skulle komme til at erfare at danskerne er anderledes.

 

Ross Jackson                                     København, sommeren, 1999