i-fuld-gangEt særligt træk ved Gaia-Pagten er, at medlemmerne først og fremmest må erklære sig loyale over for planeten som helhed og sætte dens interesser over deres eget lands. Stifterne af Pagten anså dette som den eneste måde, man kunne bryde grådighedens og udbytningens onde cirkel og alles kamp mod alle. Denne mentalitet var ved at ødelægge jordens økosystem i begyndelsen af århundredet, mest fordi politikerne havde overgivet magten til de kommercielle selskaber og ikke var i stand til at frigøre sig fra myten om den evige vækst.”
….

“Hvordan gik det til?”

“Danskerne var rasende over de multinationales handlinger, da de stillede milliardkrav om erstatning for tabte profitter, fordi danskerne havde forbudt endokrine forstyrrere. Også folk i mange andre europæiske lande, i Amerika og på den sydlige halvkugle var rasende på de multinationale. Men de første, der organiserede et folkeligt oprør var de danske studenter. De besatte Folketinget og krævede, at regeringen trådte tilbage, og at landet trak sig ud af WTO og MAI.”