KALI_forsidenAsger Lorentsen fortæller om de fire åndelige indvielser

I tråd med det omfattende teosofiske verdensbillede, taler Asger Lorentsen om et antal indvielser, som ethvert menneske må gennemgå på vejen mod at blive et fuldstændigt udviklet individ i overensstemmelse med Guds plan. Hver indvielse er et skridt opad på den lange klatretur, og hver repræsentererer et milepæl på vejen. Det store flertal af mennesker står stadig foran den første indvielse, og kun en brøkdel har nået højere indvielser. På denne måde er vores teknologisk avancerede civilisation stadig temmelig primitiv fra et spirituelt synspunkt. Indvielser har intet at gøre med religion eller kultur, som er menneskeskabte koncepter, ej heller med individuelle trossystemer.

I de fleste tilfælde forekommer de op til den tredje indvielse, uden at personen selv er klar over, hvad der er sket. Hver indvielse hæver vibrationerne på de indre planer til et højere niveau, og medfører særlige skift i chakraerne og forbindelsen med den nuværende personlighed, det højere Selv og det guddommelige. De sker henover mange, mange inkarnationer, med det største mellemrum mellem første og anden indvielse. De første fire indvielser repræsenterer hver for sig: kontrol over det fysiske legeme, det astrale legeme, det lavere mentale legeme og det højere mentale legeme, mens den femte, som er meget sjælden, repræsenterer mestring af de tre verdener, den fysiske, astrale og mentale, og fuldstændig frihed fra egoets begær.

Asger giver eksempler, baseret på sin personlige opfattelse, på velkendte personer på de forskellige niveauer. Andet niveau indviede kan genkendes på deres uselviske natur, deres idealer, etik og typiske engagement i internationalt arbejde og fredsarbejde og er ofte pionerer på deres omrade. Asger nævner Martin Luther, Dag Hammarskjöld, Winston Churchill, Desmond Tutu, Michael Gorbatjov, Kofi Annan og Tony Blair, blandt andre. De fleste er dog ikke specielt kendte individer.Tredje niveau indviede er nødt til at finde en fin balance mellem hjerte og hoved. De er ofte kendte som vismænd og er typisk lærere. De kan grundlæggende se igennem de illusioner af materialisme, glamour og separatisme som kendetegner de fleste mennesker, og er fyldte af guddommelig kærlighed til deres medskabninger. Eksempler Asger nævner herpå er Muhammed, St. Augustin, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Giordano Bruno, Albert Einstein, Niels Bohr, Rudolf Steiner, Mahatma Gandhi, Mother Theresa og Nelson Mandela (på sine ældre dage).

Fjerde niveau indviede arbejder ofte i baggrunden for ikke at blive forstyrrede i deres arbejde. Mange er involverede i verdensomspændende opgaver. De opererer med essensen af alle religioner, men kan dog formelt være medlem af en særskilt religion. De, som er mere synlige, er ofte igangsættere af nye impulser, som påvirker hele menneskeheden igennem århundreder. Eksempler herpå omfatter: Pytagoras, Platon, Jesus, Apollonius af Tyana, Frans af Assisi, Francis Bacon (som, ifølge Asger, skrev Shakespeares værker), og i det 20’ende arhundrede — Paramahansa Yogananda, Martinus og Daskalos.