KALI_forsidenEfter at have læst en smule gik jeg igen tidligt i seng, men det var helt umuligt for mig at falde i søvn. Min hjerne ville ikke holde op med at arbejde, idet den hele tiden søgte at finde alternative forklaringer. Den var ikke helt solgt på teorien om den blomstrende jord, om ikke for andet så fordi det ville være en statistisk umulighed. Hvis denne teori skulle være sand, måtte der være mange mennesker i min situation – eller i det mindste nogle. Jeg kunne ikke være den første. Det var for langt ude. Så, hvad skete der? Der var den tredje mulighed, som jeg til at begynde med havde afvist – en anden tilstand.

Lad os vende tilbage til den. Kunne det være, spurgte jeg mig selv, at andre havde oplevet den samme tilstand, men havde reageret anderledes herpå? Hvad, hvis min første oplevelse ikke var sket i samvær med en person med det sorte bælte i judo og femogtyve psykologer til at beskytte mig, men i en ordinær situation, hvor jeg blot ville føle mig irriteret eller ærgerlig og ikke forventede den. Jeg kunne have myrdet én eller anden! Hvad nu hvis jeg ikke havde fået hurtig kontrol over mig selv i den anden oplevelse. Hvad nu hvis jeg havde forlangt, at de alle skulle lægge sig til at sove. Jeg ville være endt på galeanstalten!

Hvad hvis denne kraft pludselig ramte en person med en helt anden natur – måske ville vedkommende tro, at han var Messias. Jeg tænkte på manden, der gik hen ad gaden med et skilt hængende på bryst og ryg. På forsiden stod der: “Gud er kommet” og på bagsiden “du har netop passeret ham”. Det siges, at enhver psykiatrisk afdeling med respekt for sig selv har en Jesus blandt sine patienter. Hvad har disse mennesker oplevet, som de ikke har været i stand til at takle? Ironisk nok kan deres indsigt have været rigtig nok. Måske opdagede de deres egen guddommelighed, som Muktananda ville sige. Måske er den tilstand langt mere almindelig, end jeg forestiller mig. Måske findes de fleste mennesker i denne tilstand på landets sindssygeanstalter!
En skarp følelse af kold frygt løb ned langs min rygrad.

“De, der ikke i tilstrækkelig grad er afstemt i forhold til kræfterne, der vil blive frigivet på det tidspunkt, vil føle en stor strøm af ene som vil vare et ubestemt stykke tid. Nogle få vil opleve en intens frygt, og mange vil dø. På det tidspunkt vil alt i en fysisk form, hver eneste sjæl i alle kongeriger eller naturriger,  føle noget, noget ubeskriveligt, noget som i henhold til gældende fysiske love – kendte såvel som ukendte- aldrig burde kunne finde sted. Men det finder sted, og for alle sanser vil det være en umulighed. Det vil være som barnet i vuggen, som en ufejlbarlig følelse i hjertet, en utrolig vibration af sandhed og kærlighed, skælvende, funklende og levende i hver nervespids i ethvert hårkar og i hver eneste celle i kroppen.”