New Economy Ross Jackson part 1

In Videos by adminLeave a Comment

Grønn Hverdag og Dialogforum for ny økonomi arrangerer åpent seminar om behovet for en ny økonomi, en økonomi som er økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig og reelt demokratisk. Systemanalytiker, aktivist og tidligere valutamekler Ross Jackson er hovedinnleder på seminaret. Han har vakt oppmerksomhet med boken Occupy World Street. A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform. Gjennom innledninger, dialog og temagrupper vil seminaret belyse mekanismene som preger dagens økonomiske system og konsekvensene det har for mennesker og natur.

Hvordan kan vi skape en annen økonomi med trivsel for mennesker og natur?

Et viktig tema vil være Ross Jacksons forslag om at små stater som Norge går foran og etablerer globale Gaia-institusjoner. Gjennom demokratisk styring av kapitalen vil slike institusjoner muliggjøre globalt samarbeid for økologisk bærekraft og sosial rettferdighet, suverene nasjonalstater og levende lokalsamfunn.

 

Leave a Comment