Af Ross Jackson

Bragt i Information, 7. oktober 2008

Informations artikel ”Alle spørger hvordan kunne det ske?” (27-28.september 2008) fik mig op af stolen, fordi krisen var fuldstændig forudsigelig, og faktisk blev forudsagt, bl.a. af undertegnede for ca. 10 år siden. Og jeg var ikke den eneste. Andre, der har forstand på international finans, har også advaret mod udviklingen, bl.a. George Soros og David Korten.

I 25 har jeg arbejdet med international finans og været rådgiver for en række banker, forsikringsselskaber, pensionsfonde, m.m. som nu er i store vanskeligheder. Mine erfaringer var baggrunden for min advarsel om en kommende økonomisk nedsmeltning.

Lad os begynde med årsagen til den nuværende krise i USA. Den mest almindelige forklaring, som næsten alle iagttagere nævner, er boligmarkedet, specielt udstedelsen af de såkalde ”subprime” lån af tvivlsom lødighed. Men at give ”subprime” lånene skylden for krisen i USA svarer til at give en bakterieinfektion skylden for et AIDS offers død. AIDS ødelægger immunsystemet og udsætter kroppen for en række sygdomme, som alle kunne være den direkte dødsårsag.

Problemet med det globale finansielle system går langt dybere end til ”subprime” lånene. Det er et systemisk problem på linie med svigt af autoimmun systemet hos mennesker. Finanssystemet er simpelhen skrøbeligt, og på  vej mod dets endelige død.

I min bog , I fuld gang (Hovedland 1999)  definerede jeg hovedproblemet som ”aktionær protektionisme”, men i den engelske version af bogen gik jeg mere i dybden da jeg skrev:

”Globalisering er en financiel katastrofe der bare venter på at ske. Det eneste spørgsmål er hvornår. Det grundlæggende problem kan forstås gennem følgende seks aspekter:
• Frie kapitalbevægelser over grænserne
• Koncentration af hundreder af billioner dollars i hænderne på få store spillere, der leder efter kortsigtet profit.
• Mangel på likviditet på mange af de markeder, der tiltrækker pengene.
• Flokmentaliteten hos disse investorer.
• Markedernes indbyrdes afhængighed
• Et systemisk behov for at øge risikoen i de speculative investeringer efterhånden i trit med at mulighederne for let profit formindskes.” (1)

Den aktuelle krise er drevet hovedsageligt af den udbredte ”grådighed er god” mentalitet hos topledere i finans og industri. De er mere interesserede i deres personlige bundlinie end i deres ansattes, aktionærers og lokalsamfunds. De tager således enorme risici på vegne af andre, som ender med at betale regningerne.

Men en endnu større krise venter os forude, sandsynligvis indenfor 5 år, men timingen er usikker. Den næste nedtur vil blive udløst af finansmarkedets erkendelse af alvoren i det såkaldte ”peak oil” problem, d.v.s det tidspunkt hvor olie produktionen topper og går permanent ned med omkring 3 % om året (fra ca. 2011-2012). Efterspørgslen efter olie vil fortsætte med at stige, bl.a. på grund af Indien og Kina, og oliepriserne vil derfor eksplodere på en måde vi ikke har set før.

Nedgangen i olieproduktion er helt forudsigelig ifølge olie-geologer, hvis hidtidige forudsigelser over 30 år har været uangribelige. De forfærdende konsekvenser af dette fænomen for vores daglige liv overalt er endnu ikke trængt ind i politikernes og finansmarkedernes overoptimistiske bevidsthed. (De to er tæt forbundne). Når det begynder at dæmre vil tingene ske meget hurtigt med panikudsalg af alt når finansspekulanterne alle styrter mod udgangen på samme tid jvf. flokmentaliteten. Ødelæggelsen af den virkelige økonomi vil blive irreversibel. Vi vil gå ind i en periode med verdensomspændende negativ vækst på grund af udtømmning af den primære drivkraft bag vores økonomiske vækst i de sidste 150 år: billig olie—uden noget sammenligneligt substitut i syne.

Den gode nyhed er at ud af dette kaos og enorme lidelser over hele jorden vil der opstå en global civilisation der er mere på linie med menneskers virkelige behov end finansmarkedernes behov, en udvikling som jeg har kaldt: ”lokalisering” eller ”an ecovillage future”. Men det er en helt anden historie, som jeg også har skrevet en del om, og som mange over hele verden allerede nu er i gang med at forberede (2).

———————————————————————————————————
(1) J T Ross Jackson, And We ARE Doing It!; Building an Ecovillage Future, (San Francisco, Robert D. Reed Publishers, 2000), p. 94.
(2) See www.rossjackson.org and www.gaia.org.

——————————————————————————————————-

Ross Jackson er phd i økonomi (operationsanalyse) og forfatter. Han var selvstændig konsulent i international finans og valutamarkedet i mange år. Ross Jackson er medstifter/formand for den almennyttige forening Gaia Trust og hovedaktionær i Urtekram A/S.