Det bliver efterhånden tydeligt for flere og flere, at menneskeheden står over for sin værste krise nogensinde. Det er ikke sikkert, at vi overlever i denne omgang. Risikoen er en irreversibel global opvarmning, der ikke kan standses, når vi når forbi et kritisk og ukendt niveau af kumulativ kuldioxid (CO2) emissioner fra vores højt industrialiserede samfund.

Men hvorfor sker der ikke noget seriøst for at løse problemet? Paradokset kan opsummeres i: De der kan, vil ikke, og de der vil, kan ikke.

Læs resten artiklen “Vejen til en bæredygtig verdensorden” af Ross Jackson udgivet i “Futuriblerne” s. 32-39, Januar 2016, Årgang 44. nr. 1-2 • Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning.